Varsel om oppstart av områdeplan for Tangen sentrum

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av områdeplan for Tangen sentrum i Stange kommune. Planarbeidet er i tråd med kommunedelplan for Tangen 2014 – 2026.

Medvirkning

Det ble avholdt digitalt medvirkningsmøte 9.februar med 40 deltakere. Stange kommunes planlegger orienterte om planarbeidet og planfaglig konsulent Jeff Forbes fra Gottlieb Paludan presenterte viktige fokusområder og foreløpige ideer om god og riktig utvikling på Tangen. 

Presentasjon fra Stange kommune (PDF, 4MB)

Presentasjon fra Gottlieb Paludan (PDF, 63MB)

Det ble avholdt åpent møte på Tangen brenneri 15.mars for å informere om mange av de pågående planarbeidene, både de som kommunen selv har initiert og de som andre aktører står for. Fire prosjekter var i fokus på møtet: områdeplanen for Tangen sentrum, Viksfossen boligområde, Mjøstangen plusslandsby og ny Vikselva bru.

Se oppsummering av presentasjonene i møtet 

Politisk behandling

Informasjonen om planoppstart for områdeplan for Tangen sentrum ble lagt fram for planutvalget i møte 19.01.2020, sak 5/21. Du kan lese saksframlegget her.

Hvis du vil se nærmere på planavgrensningen, så finner du link til kommunes kartløsning her.