Stangehallen

Byggeår: 1991
Eier: Stange kommune, Innlandet fylkeskommune og KLP

Hallen egner seg derfor ikke bare for store idrettsarrangement, men også til messer, konserter, kongresser, store bespisninger og andre massemønstringer. Egne lokaler for dans, teaterforestillinger og foredrag.

Ved siden av utleie av lokaler, driver vi utleie av ulike typer utstyr, som bl.a. stoler, bord, flagg, idrettsteknisk utstyr m.v.

I Stangehallen drives det en omfattende virksomhet, hvor hovedpilarene er idrett, friskliv og skole, men hvor også arrangement og ulike aktiviteter med tilknytning til næringsliv og kultur har sin plass. Stangehallen har 200 meter rundbane for friidrett med doserte svinger, og er i tillegg et stort flerbruksanlegg med blant annet fire håndballbaner, teatersal, treningsrom, kurs- og konferanselokaler, skolelokaler og solstudio.

Et stort antall brukere benytter seg av de tjenestene, og brukernes ulike krav, ønsker og behov tas hånd om av en liten, men serviceinnstilt stab med bred fagbakgrunn.