Dette gjelder våningshus, fritidsboliger og ubebygde tomter, tilsammen ca. 2500. Alle eiere av bebygd eiendom som skal besiktiges har fått tilsendt et informasjonsbrev.

Næringseiendommer

I tillegg er det 271 næringseiendommer som skal få ny eiendomsskattetakst. Det blir engasjert et takseringsfirma til å taksere næringseiendommene. Informasjonsbrev til eier av næringseiendom blir sendt ut i mai. Våre besiktigere vil vurdere eiendommens tilstand og dokumentere den med bilder. Huseieren behøver ikke å være tilstede under besøket.

Les mer om eiendomsskatt