Vi skal i 2023 lage kommunedelplan for kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv.

Vil du delta i et kulturråd?

Vil du invitere noen i nettverket ditt, for en sosial og uformell prat hvor dette er tema?  

Høringsutkast planprogram - høringsfrist 25. januar 2023 (PDF, 2MB)

Planprosessen 2023

  • Januar - Offentlig ettersyn planprogrammet 
  • Janar/februar - Medvirkning/høring
  • Februar - Politisk behandling av planprogrammet (driftsutvalget)
  • Mars - kunngjøring av planprogrammet
  • Mars-juni - Medvirkning/høring
  • Juli/august - politisk behandling og vedtak om offentlig ettersyn
  • August - dialogmøter
  • Oktober - planen vedtas i kommunestyret