Gjennom en felles kampanje "Familie og nære nettverk først"  vil barnevernet i de to kommunene fortelle mer om hvorfor de ønsker dette, og du får også høre historien til en mor som valgte å overlate barna sine til et fosterhjem, samt to andre historier.

Det er mange grunner til at barnevernet i de to kommunene ønsker dette:

Rekruttering av fosterhjem i nære relasjoner

-   Barn som får hjelp i nære relasjoner gjør det bedre på skolen og har en bedre psykisk helse.

Det sier Per Blomstrand Kristensen, som er fagleder omsorg i barnevernstjenesten i Stange. Han sier at det er barnevernets ansvar at barn i Stange har det bra.

Et fosterhjem i nære relasjoner som en bestemor eller tante, betyr at det kan bli et brudd med mor og far. Men det blir ikke et brudd med alt. En kan fortsette på skolen i idrettslaget eller i korpset.

Kristensen sier at barnevernet i Stange jobber for å få enda flere til å bry seg, og å utnytte ressursene som er i de nære nettverkene. Gjør flere det, kan en sette inn tiltak tidligere, slik at barna kanskje heller ikke må flytte i fosterhjem.

Det er helt uforpliktende å ta kontakt med oss for å få vite mer om det å være fosterhjem:

Fosterhjem i kommunen

Målet er alltid gjenforening

Han understreker at alle fosterhjemsplasseringer er midlertidig.
-    Barnevernet og foreldre skal ha en tett dialog. Endrer situasjonen seg fra at de ikke kunne ha barn eller barnas behov endrer seg, er målet gjenforening mellom foreldre og barn. Vi har flere foreldre vi snakker med om akkurat det, sier han.

Han sier det er viktig å understreke dette siden barnevernet har blitt kritisert for mangel på medvirkning.
-    Å involvere familie og nære nettverk kan bidra til at barn og familier opplever at de er aktører i egen sak, sier han.

Stange har allerede gode tall i forhold til landsgjennomsnitet på fosterhjem i nære relasjoner, men Blomstrand Kristensen ser ingen grunn til at de ikke skal bli enda bedre. 

-    Å få de som bryr seg til å ta et skritt til og tilbyr sin. Gjør de det, betyr det at flere barn kan få det bedre, sier han.
Derfor ønsker barnevernstjenesten å kartlegge ressursene i familie og nære nettverk.

Spørsmål og svar