Kommunestyret vedtar ny pris for saksbehandling fra private avløpsanlegg for 2024. Det
legges opp til en pris for anlegg inntil 14 PE (personekvivalenter) på kroner 6.820,-. Dette
dekker behandling av utslippstillatelse (3920,-), samt behandling av byggetillatelse (2900,-).
For anlegg utover 14-50PE vil prisen utgjøre 14.640,-