Gjennom arbeidet med miljøplanen vil vi gå gjennom den samlede kunnskapen om ting som berører naturmiljøet i Stange. Planprogrammet favner vidt, og vi skal berøre både naturmangfold, vannmiljø, forurensing, miljøgifter og støy. 

Miljøplan for Stange

Du inviteres til å være med på arbeidet!

Kommunen trenger hjelp fra alle interesserte og kunnskapsrike Stangesokninger til å skaffe en god oversikt. Det kan du gjøre ved å legge inn informasjon i vår digitale innspillsløsning, som fungerer både på PC, nettbrett og mobil.

bildecollage-miljøÅpent møte den 28. mai

Velkommen til åpent møte; tirsdag 28. mai klokken 18.00 i Stange rådhus. Her vil vi informere om arbeidet med miljøplanen, og hva vi gjerne vil ha hjelp til fra dere. Vi vil også demonstrere siden vi har opprettet for å gi digitale innspill.

Hva skjer med innspillene?

Vi er forberedt på at det kan komme innspill på mange forskjellige tema. Innspillene vil bli gjennomgått, og bidra til å kvalitetssikre vårt arbeid med miljøplanen. Målet er at vi gjennom innspill fra dere skal gjøre miljøplanen så god vi bare klarer, og at den skal bidra til å sikre naturverdiene i Stange i årene framover.