Nylig fikk de frivillige ved Stange helse- og omsorgssenter den nasjonale "Huske-prisen" på en stor konfeneranse i Oslo. Prisen var på 10.000 kroner, og den har de tenkt å bruke på å ruste opp utearealet ved Stange- og omsorgssenter. Blant annet har de tenkt å samle inn penger for å få ferdig en utescene. Stange røde Kors har bidratt med 20.000 kroner, mens Stange og Romedal Arbeiderlag har gitt 10.000 kroner.

Et lite pusterom

Opprustninga er et ledd i prosjektet " et lite pusterom" . Det er starten på en satsning på helsefremmende aktiviteter utendørs på Stange helse- og omsorgssenter. Dette passer godt til Stange kommunes planer og satsinger. Stange kommune skal styrke satsningen på forebyggende tiltak og samarbeid med brukerne, frivillig sektor og pårørende. 

Eldst og yngst

Den eldste besøksvennene ved sjukehjemmet, Marius Langberg, og den yngste Linus Guldbrandsen, gleder seg til at det skal bli enda finere på utearealet. Allerede finnes det en flott hytte og en hønsegård her. Linus kan ønske seg en enda større hønsegård og flere dyr.

Marius Langberg ser for seg at det blir små teateroppsetninger på kulturscenen som skal bygges. Og det er allerede et naturlig amfi her fra hytta ned til kulturscenen som skal komme.

- Jeg ser for meg teaterforestillinger av ulike slag, særlig med barn og unge. Det og hunder og katter er populære besøk ved helse- og omsorgssenteret, sier Marius.

Han sier det er kjempefint at barnehagen er på besøk.

- De leker ute her i området. For de som ikke har mulighet til å bevege seg så mye, så kan de for eksempel sitte på hytta i veggen og se på ungene leke. Det er også godt og varmt inne så en kan sitte og drikke kaffe. Det er ordentlig trivelig, sier han.

Han vet også at fra andre steder er sansehager med mye planter og blomster veldig populært og blir veldig satt pris på.

Mange aktiviteterStange helse- og omsorgssenter

«Et lite pusterom» består av flere små isolerte hus/kulturscene/lekeapparater som settes ut ved en tilrettelagt asfaltert sti som ble utvidet fjor sommer. Dette for at det skal bli en naturlig stopp på veien. Husene er klargjort med fundament og tilgang til strøm. Huset kan brukes for beboere til blant annet å ta en kaffe kopp med pårørende/ansatte/frivillige, rollelek med barn fra barnehagen, høre på noen lese høyt, se i album, minne oppfrisking og mye annet.

Mye gjort

  • Det er støpt tre flater til tre små hus
  • Reisverk til utescena er på plass
  • Strøm har blitt lagt inn til hvert hus og utescena.
  • Det har blitt asfaltert en sti rundt hagen der husene blir en naturlig stopp på vegen
  • Stange Lions har bidratt og bidrar med beplantning, hagebenker og vårdugnad
  • Elever og lærere ved Stange videregående skole, bygg- og anlegg, vil sette opp alle husene på dugnad.