Nå åpnes en ny skjermingsenhet på avdeling 5. To pasientrom er gjort om til en stue- og soveromsdel med branndør mellom disse rommene.

Det er også satt inn en dør ut mot hage, som skal inngjerdes med egen liten hageflekk.

Nye løsninger

Skjermingsleiligheten er til for å møte fremtidens utfordringer innen demensomsorgen i Stange kommune, sier avdelingsleder ved avdeling 5, Jeanette E. Olsen.

Hun forteller at det kreves større rom for de dårligste pasientene enn det de har hatt til nå, de trenger mer plass og behov for ikke å føle seg innesperret. Det kreves mer skjerming for at brukeren ikke skal ha for mye ytre påvirkning og stimuli.

Vi ser av erfaring fra andre kommuner at det kreves av oss som tjenesteytere til innbyggere med utfordrende atferd på grunn av alvorlig grad av kognitiv svikt eller demens, sier Olsen. 

Inspirasjon er blant annet hentet fra Lyngholtet sykehjem i Elverum der åtte rom er gjort om til fire skjermingsenheter. I Hamar er det også gjort noe tilsvarende innen demnsomsorgen ved Klukustuen.

Det var i januar Olsen først begynte å tenke ut mulige løsninger, og allerede nå er altså en skjermingsenhet på plass. Mandag ble den vist fram for ansatte, presse og ordfører.

- Vi er stolte over dette, sier Olsen.

Glade ansatteNy skjermingsenhet Stange helse- og omsorgssenter

Den nye enheten er også viktig med tanke på de andre beboerne, men også for de ansatte. 

- Vi er kjempeglade for at dette nye tilbudet er på plass. Vi har sett at det trengs, og vi er takknemlig for å få vært med på å utforme vår egen arbeidsplass.

Det sier sjukepleier Ilona Paulina Szydlowska.

Etter vedtak tas det i bruk en sensorovervåkning som gjør at de ansatte ikke nødvendigvis fysisk må observere brukeren hver gang for eksempel om natten.

- Det er en fordel både for oss og pasienten, sier Sdydlowska.

Ny teknologi

Ved den nye enheten brukes en teknologi som heter Room Mate: 

RoomMate tar hensyn til pasientens personvern  RoomMates sensor kan sende anonymiserte bilder av situasjonen i rommet, slik at helsepersonell kan kontrollere alarmer og gjennomføre tilsyn uten å forstyrre innbyggeren eller foreta unødig inngripen i privatlivets fred. RoomMate er en såkalt passiv varslingssensor som varsler om fall og andre mulige farlige hendelser uten at innbyggeren behøver bære utstyr på kroppen.