Statistisk Sentralbyrå presenterte torsdag befolkningstallene for tredje kvartal. Og for Stange er det svært gledelige tall. Antallet innbyggere økte med 106 og vi hadde det største fødselsoverskuddet i Innlandet med 25.

Midt i blinken

Ion Rudei og Elena Russu er blant de som bidrar til denne statistikken. Etter å ha sett på hus blant annet i Stange, Løten, Espa og Romedal falt de ned på 70-tallshuset på Ilseng. Hit flyttet de i august. Her er de i full gang med å restaurere.  Blant annet har de satt inn en stor dør i stua. Ion viser den naturskjønne utsikten.

For Ion var Ilseng midt i blinken, selv om han ble veldig imponert over utsikten på Espa. Han jobber nemlig som arkitekt og teknisk tegner ved Hedalm Anebyhus, og har jobben rett ved. Elena skal føde om få dager, og har permisjon fra jobben som reperatør på Bama.

De er begge utdannet ved et universitet i Romania, men er født og oppvokst i Moldova. Han som arkitekt. Hun som økonom. Elena studerte gjennom Erasmus-programmet i Norge og Ion kom på besøk. De bestemte seg for å flytte til Norge.

- Vi likte livsstilen og mulighetene her, sier hun. De bosatte seg i Drammen og Asker. Men valget om å flytte i høst til Stange var ikke vanskelig.

Ion hadde nemlig pendlet i et år etter å ha fått jobb ved Hedalm Anebyhus.

- Jeg ble gravid og det var ingen grunn til å bli der lenger, forteller Elena.

StortrivesIon Rudei og Elena Russo kjøpte hus på Ilseng.

Og de angrer ikke på valget. De trives veldig godt på Ilseng. 

- Det er jo en landsby, og en kunne tenke at det var kjedelig her. Men det er ikke sant, sier Ion.

Elena hadde ikke hørt om Ilsengstien før. Men da de gikk den. - Wow, den er så flott, sier hun.

De to føler at de har alt de trenger på Hedmarken. 

- Vi er aktive, men finner alt vi trenger her. Vi trenger ikke Oslo,smiler de to. For eksempel ble de veldig imponert av Domkirka i Hamar.

De synes det skjer veldig mye.

- Innflyttertreffet for eksempel, sier Elena. De hadde ikke noe slikt i Drammen eller Asker.

Gleder segOrdfører Bjarne Christiansen gleder seg over hyggelige befolkningstall.

Etter en vekst på 19 i forrige kvartal, økte dette til hele 106 i det siste kvartalet for Stanges del. For nabokommunene var tallene slik: Hamar ( +246) Ringsaker (+17) og Løten ( +16). Kommunene sør for Stange har i lengre tid hatt en stor vekst. Nå er Stange på linje med Eidsvoll som hadde en vekst på 110. Og Stange hadde det største føddselsoverskuddet i Innlandet med 25. Sammen med Hamar skiller Stange seg klart ut her.

- Dette forteller oss at Stange har en befolkningssammensetning som gir underlag for stabil befolkningsvekst også i åra som kommer, sier en svært fornøyd ordfører Bjarne Christiansen som gleder seg over at Stange nå har passert 21.500 innbyggere.

Dette er naturligvis svært gode nyheter for en kommune som søker etter utvikling, ikke minst gjennom å være en attraktiv kommune å bosette seg i, og der ikke minst unge familier ønsker å skape framtida si. Det er selve livsgrunnlaget for videre positiv næringsutvikling og arbeidsplasser og det gir livskraftige lokalsamfunn med gode velferdstjenester, sier Christiansen. 

Beligenhet

Han mener at det er ingen tvil om at Stanges beliggenhet lengst sør i Hamarregionen gir fordeler på mange måter.

- Utviklingen hos oss er ikke bare egendrevet, men i stor grad drevet av nærheten til Oslo og Gardermoen, sier han.

Han er opptatt av at den gode utviklinga fortsetter både i Stange og i regionen.

Og de foreløpige tallene viser at veksten fortsetter mot slutten av året.

Motoren

Igjen er det slik at befolkningstallene viser at Hamarregionen er driveren bak befolkningsveksten i Innlandet også. Innlandet har totalt en netto vekst på 751 innbyggere i siste kvartal, og av dette står Hamarregion alene for en vekst på 382. Altså halvparten av hele innlandets samla befolkningsvekst.

- Det mener jeg må være svært viktig å ha med seg også når dimensjoneringen av det fylkeskommunale service- og tjenestetilbudet skal utvikles for åra som kommer, sier ordføreren.

I 2022 økte Stange med 200 innbyggere.

Stange vokste med 200 innbyggere i 2022

I forrige kvartal økte antallet innbyggere med 18.

18 flere i Stange