-  Dette er så klart gledelige og oppløftende tall. Det gjelder for Stange, som for resten av Hamarregionen.  Dette bekrefter den gode og stabile veksten vi har i hele regionen vår, ser ordfører Bjarne Christiansen (Ap).

Prosntvis øker likevel de andre kommunene på Hedmarken mer. Løten økte med 1,6 prosent, Ringsaker med 1,1 prosent og Hamar med 1,2 prosent.

SSB la fram de nye tallene for 2022 tirsdag.

Vokser

Stange hadde ved utgangen av 2022 21536 innbyggere mot 21156 året før. En økning på 0,9 prosent.  Etter et par år med liten vekst, har økninga nå blitt betydelig større.

Men Stange skiller seg  ut på Hedmarken ved å være den eneste kommunen  med fødselsoverskudd. Akkumulert har fødselsoverskuddet vært på 69 siden 2019.

- Stange kan på nytt vise til at vi er eneste kommune i regionen  med et positivt fødselsoverskudd, selv om det ikke er stort, sier ordføreren.

Tro på framtida

Christiansen har stor tro på tida framover:

-Sjøl om vi korrigerer for det økte antallet flyktninger (ca + 160) så vi har Stange en veldig stabil og positiv befolkningsvekst i kommunen vår. I tida som kommer er det i tillegg grunn til å forvente at enda flere deler av kommunen også får økt tilflytting, slik særlig Ottestad og Stangebyen opplever.

Han understreker at flyktninger er en stor og viktig ressurs for kommunen.

Et område som peker seg ut med en fantastisk vekst de siste årene er Navneberget i Stange sentrum. Her kom det til hele 86 personer bare fra 2021 til 2022.. Antallet har doblet seg siden 2013 da det var 389 som bodde her. I 2022 var det 810.