Dermed fortsetter veksten fra fjoråret. 

Innvandring

Årsaken til veksten er innvandring. Alle kommunene på Hedmarken har et fødselsunderskudd, det vil si at det dør flere enn det fødes. Stange hadde det minste underskuddet på tre. Innenlands flytting var minus to, mens innvandringen sørget likevel for plusstall.

Alle kommunene på Hedmarken hadde en vekst, til tross for fødselsunderskudd. Men bare Hamar og Løten hadde plusstall på innenlandsk flytting. For de andre kommunene er veksten totalt slik: Løten (27), Hamar (53), Ringsaker (39).

Ordfører Bjarne Christiansen mener trenden for Stange er positiv.

Den positive trenden over tid er tydelig. Gjennom de siste 10 årene har Stange hatt en et fødselssoverskudd på 140 personer.  Det er meget positivt og gir godt håp om fortsatt innbyggervekst.

Han gleder seg også over gode tall for nabokommunene.

Ellers viser jo tallene at Hamarregionen trekker godt i lag og at det er svært viktig for oss, men også for resten av fylket vårt.

Sterkt vekst

Men Stanges nabokommuner i sør, Ullensaker og Eidsvoll kan glede seg. De vokste med henholdsvis 140 og 203 innbyggere i første kvartal. Det gleder også Stanges næringssjef Erik Habberstad.

Trenden er positiv. Om vi ser på vår nabokommune i sør, Eidsvoll, har de gjennom den siste 10 års perioden hatt en formidabel vekst og ikke minst et fødselsoverskudd som næmer seg 1.000 personer. Det samme gjelder i og for seg for Ullensaker. Dette lover godt for Stange, som med nytt dobbeltspor om fire år kobler oss tettere på Osloregionen.

Ordfører Bjarne Christiansen er klar for en større vekst som en følge av dette:

-  Her ligger vi også godt an i løypa med planene for boligutvikling over hele kommunen, ikke minst på Tangen i sør og ved Åkersvika i nord.

Hyggelige tall

Stange hadde også ved utgangen av fjoråret hyggelige tall. Samlet sett vokste antallet innbyggere med 0,9 prosent eller 80 personer. En viktig forklaring er flyktninger som kom til kommunen, men Stange skilte seg ut på Hedmarken ved å være den eneste kommunen med fødselsoverskudd. Akkumulert siden 2019 var dette 69.

Vokste i fjor