Gratis inngang, enkel bevertning, frukt, kaffe, te og saft

Innhold:

  • Sosialt felleskap.
  • Lytte til musikk.
  • Enkle spill.
  • Tegne.