Kommunestyret i Stange fastsetter gebyr for ambulerende skjenkebevilling for 2024 til kr 420,- pr. arrangement, jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.