Stange kommune kjøper 1000 treningstimer i Stangehallen som selger disse treningstimene ut igjen til redusert pris til lag og foreninger. Treningstimene gjelder for barn/ungdom og funksjonshemmede. Timesprisen for 2024 er 325 kroner.