Priser kulturskolen
TypePris pr. skoleår
Elevavgift - individuelt3270
Elevavgift - gruppeaktiviteter2390
Elevavgift - kor1200
Timepris ved salg til korps195
Instrumentleie / materialavgift på kunst490

50 % søskenmoderasjon. 

Dobbel pris for de over 19 år med unntak av tilrettelagt tilbud.