Opphold i institusjonPris 2024
Dag- eller nattoppholdpr. dag eller natt110*
Kortidsoppholdpr. døgn193*

*Statlige justerte maksimale egenandeler.