Priser på fysioterapitjenester for fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd fra kommunen, eller kommunalt ansatte fysioterapeuter.