Dagtilbud i hjemmet eller på dagsenter
TypePris 2024
Dagtilbud i hjemmet - samlet sum pr. gang174
Dagsenter - samlet sum pr. gang309
Frokost32
Middag pr. porsjon102
Dagrehabilitering
TypePris 2024
Lunsj (pr. porsjon)52
Krykker261
Støttehåndtak116