Septikrenovasjon 2024Inkl. mva
Slamavskiller for alt avløpsvann samlet (gråvann + svartvann) inntil 4m3 tilknyttet bolig (1 gang i året)2914
Slamavskiller (gråvann + svartvann) på 4,1-7,9m3 tilknyttet bolig (1 gang i året)3875
Slamavskiller for gråvann (ikke tilkoblet wc) tilknyttet bolig (annenhvert år)960
Slamavskiller inntil 8m3 slamavskiller tilknyttet fritidsbolig (annenhvert år)1095
Sats tette tanker per kubikk325
Store slamavskillere (8 m3 og større) per kubikk808
Minirenseanlegg tilknyttet et abonnement (en boenhet) pr. gang2568
Minirenseanlegg tilknyttet to abonnement (to boenheter) pr. gang pr. abonnement1284
Minirenseanlegg tilknyttet tre abonnement (tre boenheter) pr. gang pr. abonnement900
Ekstra tømming av slamavskiller inntil 4m3 (bolig)2914
Ekstra tømming av slamavskiller 4,1-7,9m3 (bolig)3875
Ekstra tømming av slamavskiller uten wc (gråvann) (bolig)1920
Ekstra tømming av slamavskiller fritidsbolig2189
Slangeutlegg over 50 m804
Frammøte uten mulig tømming938
Gebyr for tømming av anlegg som renner over1206
Tillegg/gebyr for utrykning knyttet til akutte nødoppdrag1916
Kontrollgebyr pr. år611

 


Septikrenovasjon 2023Eks. mvaInkl. mva
Boliger med WC tilknyttet slamavskiller inntil 8 m32175,002718,75
*Boliger uten WC tilknyttet slamavskiller inntil 8 m3717,00896,25
*Fritidseiendommer tilknyttet slamavskiller inntil 8 m3817,001021,25
Ekstra tømming bolig inntil 8 m3 pr. gang2175,002718,75
Ekstra tømming bolig uten wc1434,001792,50
Ekstra tømming fritidsbolig pr. gang1634,002042,50
Slamavskiller på 8 m3 og større - pr. m3603,00753,75
Tømming av tett tank pr. m3243,00303,75
Minirenseanlegg pr. gang1917,002396,25
Slangeutlegg over 50 meter - pr. gang600,00750,00
Frammøte uten mulig tømming pr. gang700,00875,00
Gebyr for tømming av anlegg som renner over - pr. gang900,001125,00
Utrykning til akutte nødoppdrag1430,001787,50

*Tømming annenhvert år.