Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn ved bygge- og gravearbeider i forurenset grunn, Stange kommune, Hedmark

Forskrift (Lovdata)

Tiltaksklassen sier noe om kompleksiteten i den enkelte sak. Det er saksbehandler som til enhver tid avgjør i hvilken tiltaksklasse behandlingen hører hjemme i.

Tiltaksplaner for forurenset grunn 2024
KategoriPris
Tiltaksklasse 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad10270
Tiltaksklasse 2 - tiltak av middels vanskelighetsgrad20820
Tiltaksklasse 3 - tiltak av stor vanskelighetsgrad41090

Dersom kommunen etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad anser gebyret som åpenbart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om hel eller delvis reduksjon av gebyret utsetter ikke automatisk betalingsfristen.


Tiltaksplaner for forurenset grunn 2023
KategoriPris
Tiltaksklasse 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad9850
Tiltaksklasse 2 - tiltak av middels vanskelighetsgrad19960
Tiltaksklasse 3 - tiltak av stor vanskelighetsgrad39400