Feiing
FeiingEn pipeTo piperTre piper
Årlig*132322043085
Hvert 2. år*88113231763
Hvert 4. år*6618811101
Hvert 6. år**441588735
Hvert 8. år***330441551

*Tilsyn hvert 4. år
**Tilsyn hvert 6. år
***Tilsyn hvert 8. år

Årlig feieavgift fritidsbolig 54,- 
Årlig tilsyn fritidsbolig 134,- 

Prisen for feiing av røykpiper og røykkanaler ved større fyringsanlegg fastsettes etter medgått tid med tillegg av biomkostninger. Prisen for ekstrafeiing utenom lovbestemt feiing eller feiing av fritidsboliger er 628 kr. pr. gang med tillegg av reiseutgifter.
Prisen for ekstra tilsyn av fyringsanlegg er 1250,- kr.pr. gang med tillegg av reiseutgifter.
Prisen for tilleggsytelse med å fjerne blanksot betales etter medgått tid.