Gravfesteavgiften for 2024 økes med 5,4 % i prisstigning fra nivået i 2023 i tråd med innstilling fra Stange kirkelige fellesråd. Festeperioden er på 10 år, og det årlige beløpet blir på kroner 390 pr grav.