Med utgangspunkt i Stortingets budsjettbehandling fastsettes fellingsavgiften for hjortevilt i Stange for 2024 slik:

Type hjortevilt2024
Elg - voksen620
Elg - kalv370
Hjort - voksen480
Hjort - kalv290