Stange er inngangsporten til Innlandet. Her kan du bo i landlige omgivelser med nærhet til det urbane. Kulturlandskapet og storgårdene inviterer til opplevelser både sommer og vinter.

Stange kommune er en av landets største jordbrukskommuner som kombinerer bærekraftighet og naturforvaltning med matkultur og historisk stolthet. Her finnes førsteklasses industriproduksjon og handel. Kvaliteten på råvarer er i verdenseliten. Det rike jordsmonnet er også årsaken til de mange kulturminnene som finnes i kommunen. Her finner du noen av Norges største og mest historisk kjente gårder.

I en tid hvor urbanisering er et av samfunnets tydeligste trekk, er beliggenheten til Stange kommune veldig sentral – en grønn lunge i et urbaniserende område. Her kan du komme deg til Oslo på litt over en time og til Hamar på ti minutter. Videre utbygging av jernbanen vil redusere reisetiden og øke antall togavganger ytterligere. Kommunen er i god vekst og legger til rette for at enda flere velger å flytte hit.

Det handler om   p u s t e r o m   - å gi folk rom til å være tro mot seg selv og nok plass for å strekke seg mot målene sine.