Stange vokser. Vi må også i fremtiden levere tjenestene innbyggerne trenger. Din kompetanse er avgjørende for at vi lykkes med dette oppdraget. Som ansatt i Stange kommune vil du være med å påvirke fremtidens kommunale tjenester og skape en effektiv og bærekraft fremtid for våre innbyggere.