Med over 1500 ansatte innen ulike fagmiljøer er vi den største arbeidsplassen i Stange. Hos oss vil du ta del i et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.  

Det handler om pusterom - å gi folk rom til å være tro mot seg selv og nok plass for å strekke seg mot målene sine.