Tilbud for hele befolkningen

Svømmehallens primærfunksjon er svømmeopplæring i grunnskolen og skal også tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne. Svømmehallen skal også være et tilbud for befolkingen generelt.

Svømmehallen skal inneholde både et opplæringsbasseng på 12,5x9,5 meter, og et hovedbasseng på 25x12,5 meter. Dybden i hovedbassenget er 1,1 til 2 meter. Bygningen får et areal på omkring 2 900 kvadratmeter.

Solceller gir strøm

Svømmebasseng har et helt annet energibehov enn andre idrettshaller. Det kreves mye energi for å varme opp de to bassengene. I tillegg skal det opprettholdes høy innetemperatur, i kombinasjon med stort forbruk av varmtvann og fordampning fra svømmebasseng. Svømmehallen i Ottestad blir dekket av solcellepaneler på taket som vil bidra til energisparing. Varme i vannet skal også utvinnes fra basseng og dusjer.