Planen er at Stange kommune skal overta i bygget i november neste år, og at elever og lærere ved dagens ungdomsskoler i Stange og Romedal skal ta skolen i bruk til skolestart høsten 2024. Mellom 30 og 50 personer er i sving med arbeidet i anleggsperioden.

BefaringStange ungdomskole

I  løpet av desember har det vært to befaringer på skolen. Den 6. desember var kommunalsjef for oppvekst Denis Aggrey på besøk for å se på prosjektet sammen med rektor Bjørn Are Knutsen. Den 13. desember var lærerne ved ungdomsskolene i Stange og Romedal på besøk.

Prosjektet har to tydelige fløyer som er tett sammenvevd. Mellomrommet skal utgjøre det sentrale hjertet i skolen med den store aulatrappen. Fellesfunksjoner som aula, kantine og bibliotek er plssert her.

Miljø og kunstStange ungdomsskole

Det nye bygget er også et miljøbygg. Det plasseres solceller på taket som kan produsere 69.000 kWh årlig. Det etableres også energibrønner og varmepumpe. Det skal sørge for vannbåren gulvvarme og energi til radiatorer.

Det blir kunst både innvendig og utvendig. Det utvendige prosjektet skal ha fokus på økt aktivisering og inspirerende opphold i friminutter og som nærmiljøanlegg etter skoletid.

Prosjektet har en kostnadsramme på 310 millioner kroner.