En helt ny bydel planlagt med ca 750 boliger, liggende idyllisk ned mot Åkersvika og mot Hamar. I Hagebyen er det fokus på sosial bærekraft, og den nye bydelen planlegges med utgangspunkt i FNs bærekraftmål. 

De første sju utbyggingsområdene lagt ut for salg