Totalt er det 13 utbyggingsområder på det ferdig regulerte området. Det utgjør over 800 boenheter på 150 mål. Stange kommune sørger for infrastruktur til tomtegrensene, og det skal være ferdigstilt i løpet av 2025.

- Gledens dag

Åkersvika HagebyKommunedirektør Kaija Eide Drønen er glad for at dagen er kommet der Åkersvika Hageby legges ut for salg.

- Dette er en gledens dag, sier hun.

Utbyggingsområdene legges ut til markedspris fastsatt av fagkyndig takstmann. 

Hun framhever det spesielle i prosjektet nemlig at tilbyderne konkurrerer på kvalitet. Hvert av utbyggingsområdene vil selges til den av tilbyderne som etter kommunens vurdering har levert det beste tilbudet. I denne vurderingen vil kommunen ta stilling til hvilket av tilbudene som kommunen mener at best oppfyller mål og intensjoner i reguleringsplanen og i kvalitetsprogrammet. En egen jury vil vurdere blant annet:

  • Konseptets bidrag til å realisere den helhetlige ambisjonen for Åkersvika Hageby
  • Konseptets bidrag til sosial bærekraft
  • Konseptets bidrag til miljømessig bærekraft
  • Utforming med hageby-særpreg i henhold til utformingsprinsipper for byggeområder

Les mer om Åkersvika Hageby

- En smaragdÅkersvika Hageby

Ordfører Bjarne Christiansen har store forventinger til prosjektet. Et prosjekt han har inngående kjennskap til. Han ledet nemlig den politiske styringsgruppa som ble nedsatt i 2013.

- Det er et stort politisk eierskap til prosjektet.  Det er jo fordi det er det fremste og mest attraktive området. Et fantastisk boområde nært opptil Hamar. 

Han legger sterk vekt på de spesielle kvalitetene i prosjektet, som skiller det fra andre prosjekter.

Stange er Norges grønne lunge lunge. 

- Nå kom hagebytanken opp før vi lanserte oss som Norges grønne lunge. Men det passer jo perfekt inn her. Dette blir smaragden i Norges grønne lunge, sier han.

Sikre kvaliteterÅkersvika Hageby er klart for markedet.

Det har til tider vært kritikk av at prosjektet har tatt lang tid.

- Det er ikke vanskelig å i at vi med fordel kunne hatt det oppe før. Hadde vi oppnådd samme kvalitet og plassering i markedet om vi hadde vært ute før? Det er vanskelig å si, sier Christiansen.

Han mener det viktigste har vært å sikre kvalitetene i prosjektet.

- Vi har brukt tida på å sikre dette.  Dette skjer til rett tid, mener Christiansen, som understreker at kommunen ikke har tapt noe på dette.

- Verdiene ligger jo der, sier han. 

Tror vil slå an

Han tror Åkersvika hageby vil slå an i markedet.

- Det er et område som bør ha og sikkert har stor interesse i markedet.

Han legger til at han er fullt klar over at markedet er nede på kneene nå, men:

- En kan alltid diskutere når riktig tidspunkt er. Men det er nå vi er klare. Og de som er ute etter slike prosjekter er klare når markedet løsner igjen. Det skjer kanskje om et par år, men jeg tror det tar av raskere her, sier Christiansen.