Planprogram for kommunedelplan for miljø legges ut til offentlig ettersyn, og det varsles om oppstart av planarbeidet.