Lyttegruppe 

Tirsdag - kl 10.00 - 11.30

Musikkverksted

Onsdag - kl 12.00 - 15.00

Påmelding til Are: tlf 41679878

Les mer om musikkaktivitetene her