- Her er det litt mot det lille og grønne, sier bestyrer Ane Frydenlund på Ottestad helse- og mestringssenter.

Hun og aktivitør Frode Larsen viser oss rundt i et bygg som ikke er helt som mange andre. For her bugner det av farger. Dører, møbler, vegger. Det er masse kunst på veggene, en rosa pelikan og en lysende elg. Det er blomster og grønnsaker. De har valgt litt andre materialer enn metall på bord og senger.

Påvirkes mer enn vi trorOttestad helse- og mestringssentersenter.

Siden 2016 da Ane Frydenlund begynte har de to bevisst jobbet med fargelegge senteret. 

Hennes kjepphest er at det ikke skal være sterile, hvite vegger. Frydenlund mener det gjør mye med folk. Derfor så mange farger.

- Det gjør noe med adferden. Vi påvirkes i større grad av farger enn det vi tror. Mye av det som er forsket på er at det gir mulighet til å endre adferd. De påvirker våre opplevelser, adferd, prestasjoner og hjelper oss å navigere i det fysiske miljøer sier Frydenlund.

Mange av de som bor på senteret er syke. De trenger en impuls så de ikke hele tida går og tenker på at de er sjuke.

 - Synet og sansene skal oppfatte noe som du kan bruke som verdi i rehabiliteringa, forklarer hun.

De to understreker at omgivelsene er til for pasienter, besøkende og ansatte.

- Vi har mye kjærlighet å gi alle kommer hit, sier Ane Frydenlund.

Mye rosOttestad helse- og mestrinssenter

Hvert beboerrom har egne farger. For eksempel er det mye grønt og grått på rommet til en som har vært opptatt av jakt. De som bor mer permanent på hjemmet har fått egen postkasse med hver sine farger. Hver kontordør skal være et kunstverk.

- Det er også viktig at ikke alle fargene er skrikene. Noen har sin siste fase i livet her, og da er det viktig at det er trygt at det gir harmoni, forklarer hun.

Noe av hensikten er at en skal oppleve en historie når en går på senteret.

- Vi ønsker at det skal være en kulturell reise, sier Ane Frydenlund.

Og de får mye skryt for jobben.Ane Frydenllund og Frode Larsen.

- Vi får mange tilbakemeldinger på at det er så flott. De glade fargene gir et annet fokus enn det som trykker deg ned hele tida, sier Frode Larsen.

Det brukes også mye tid på måltider for å gi arenaer for å samle. Det er det mange som setter pris på, sier Ane Frydenlund. 

Det er også utearealer som legger opp til samling med fargerike benker, bord, stoler og ikke minst har de også egne høner som mange er opptatt av.

Ottestad helse og omsorgssenter