Opplevelse av deltagelse og mestring er viktig for positiv utvikling av helse. Vi bistår med å legge tilrette for at barn og unge kan være aktive hjemme, i nærområdet og i barnehage eller på skolen/SFO. Det kan være tilrettelegging av omgivelsene og miljøet, slik at barnet kan delta på lik linje med andre. Eksempler på dette er bruk av hjelpemidler eller rådgivning i bolig- og byggesaker.

Vi tilpasser også aktiviteter til barn og unge med nedsatt funksjonsnivå, gjennom trening og stimulering og/eller ved å finne alternative måter å utføre aktiviteter på.