Ulike typer utredninger knyttet til bevegelse og aktivitet.

Vi foretar vurderinger av bevegelse og aktivitet gjennom observasjon, kartlegging og testing. Dette kan omhandle både fin- og grovmotorikk. Vi ser på hvordan barnet fungerer fysisk og kognitivt i sine omgivelser og i samhandling med andre.

Barn og unge i alderen 0-18 år med behov for utredning kan henvises tjenestene, med foreldrenes samtykke.