Tjenesten tilbyr ulike former for behandling, trening og stimulering. 

Barn og unge med sammensatte funksjonshemminger er prioritert. Tiltakene består av stimulering til bevegelse og trening, eller øvelse og læring av konkrete aktiviteter som er viktige for barnet. Veiledning og samarbeid med foreldre og nærpersoner er en viktig del av tjenestetilbudet. Habiliteringstjenesten i Hedmark og Oppland, barneseksjonen tilbyr intensiv habilitering for barn og unge med funksjonshemminger.

Fysikalske institutter i Stange