Rådgivning og veiledning er en sentral del av tjenestene i de fleste saker.

Barnet selv, foreldre/foresatte og samarbeidspartnere i ulike virksomheter kan be om råd og veiledning.
Eksempler kan være hvordan foreldre kan stimulere og aktivisere barnet sitt hjemme, forslag til aktiviteter på fritiden og hvordan barnehage og skolemiljø kan tilrettelegges.