Vi viser film på Centralen. Popcorn til filmen kan kjøpes for kr. 10.-. Detaljert program får du i skranken.