Det foregår nå forsøk på å felle villsvinet, men det er dessverre en del eiendommer som ikke har signert avtale om felling av villsvin, og dette gjør fellingen mindre effektiv.

Villsvin er uønsket i Norge

Vi vil igjen oppfordre de grunneierne som ikke har signert avtaler om å gjøre dette. Villsvin er uønsket i Norge og etter at det ble påvist afrikansk svinepest i Sverige, har norsk villsvinpolitikk lagt om fra færrest mulig villsvin på minst mulig areal, til null-visjon. Nedenfor finner dere lenker til avtalen både til Stange utmarkslag (gårdsnummer 210 eller lavere) og Romedal og Vallset grunneierlag (gårdsnummer 211 og høyere).

Inngå villsvinavtale nå

Stange utmarkslag

Romedal og Vallset grunneierlag

Kart som viser hvilke eiendommer som har signert

Har dere spørsmål om dette, eller vil få tilsendt avtalen i PDF, kan dere kontakte Kirsti Godager på landbrukskontoret.

Her kan du lese mer om grunneierorganisering for effektiv felling av villsvin i Stange kommune.