I fjor høst ble det sendt ut avtaler til 1500 grunneiere for felling av villsvin i Stange. Slike avtaler er nødvendige for at skal felling skal kunne skje effektivt. Men fortsatt mangler avtaler på 30 prosent av arealet.

Trenger flere

Det trengs derfor flere avtaler for å få en god oversikt over hvilke eiendommer som tillater at det felles villsvin og eiendommer hvor det ikke tillates felling. Vi sender derfor ut en påminnelse til de som ikke har signert avtalen eller gitt en tilbakemelding, og vil be dere grunneiere om å signere denne avtalen.

Ingen grunn til å slappe av

Selv om det per i dag ikke er mange observasjoner av villsvin i Stange, er det viktig at vi ikke «slapper av» og tror at dette ikke blir noe problem. Med villsvintrykket som har vært øst for oss de senere årene, er det stor sannsynlighet for at det vil øke med villsvin også i Stange. Derfor er det ønskelig at vi har på plass en organisering for felling som raskt kan settes inn når det observeres villsvin.

Det er lagt ned et stort arbeid blant grunneiere, grunneierlag og kommunen for å få til et godt samarbeid for felling av villsvin. 

Har du spørsmål, kontakt Kirsti Godager, kirsti.godager@stange.kommune.no, tlf. 457 37 715

Les mer her