Kristin Ingelstad er ansatt som ny assisterende rektor ved Hoberg skole. Kristin er en erfaren skoleleder og er i dag rektor i Ringsaker kommune. Hun er utdannet lærer med bred og sammensatt kompetanse. I tillegg har hun en mastergrad i pedagogikk og videreutdanning innen skoleledelse. Kristin har blant annet tidligere jobbet som skolefaglig rådgiver og som assisterende rektor både i grunnskolen og videregående skole.

Kristin-Ingelstad

 

Bente Skatvedt er ansatt som ny rektor ved Ottestad ungdomsskole. Bente har lang erfaring innenfor grunnskolen og skoleledelsen og er i dag avdelingsleder i Gjøvik kommune, der hun de siste 20 årene har jobbet som lærer og inspektør. I tillegg til lærerutdanningen har Bente videreutdanning innen spesialpedagogikk, tverrfaglig psykososialt samspill med barn og unge, samt skoleledelse.

Bente-Skatvedt

 

Vi ser frem til å dra nytte av Bentes og Kristins erfaringer og kompetanse, og vi er sikre på at de vil bidra positivt til utviklingen av Stangeskolen.

Vi ønsker begge velkommen til Stange kommune og Stangeskolen!