Bakgrunnen var at Fylkesutvalget vedtok 30.04.24 å sende flere alternativer til ny skole- og tilbudsstruktur ut på høring, i tillegg til de alternativene som ble lagt frem av fylkeskommunedirektøren.

Ett av punktene i tilleggsalternativene er at naturbruk ved Solør videregående skole opprettholdes ved at Jønsberg videregående skole avvikles.

ReaksjonerSimen Jesnes Buraas, tidligere elev/Bygdeungdomslaget argumenterte for Jønsberg.

Dette har vakt reaksjoner og Hamarregionen har sendt en felles høringsuttalelse der det argumenteres sterkt for at Jønsberg skal bestå.  Jønsberg har høy søkning. I tillegg er det 100% gjennomføring på Naturbruk i år igjen. Søkningen til naturbruk ved Jønsberg har vært stabil over tid og det er høy oppfyllingsgrad.

Fylkeskommunedirektøren skriver at en nedleggelse av naturbruk ved Jønsberg sannsynligvis vil føre til en neddimensjonering av det totale utdanningstilbudet innenfor landbruk og dyr i Innlandet fylkeskommune. En nedleggelse av tilbudet ved Jønsberg videregående skole vil gi økt press på gjenværende utdanningstilbud i regionen. Erfaringene som fylkeskommunen har med elevenes søkemønster, tilsier at flertallet av elevene sannsynligvis vil søke seg til andre tilbud i Hamarregionen fremfor å søke naturbruk ved de andre skolene.

Statistisk sentralbyrå har kommet med nye prognoser om befolkningsutviklingen i Norge. Denne viser en forventet vekst i elevkull for 16-18 åringer med 7,9%. Hvilket er 500 flere enn det som ligger til grunn i saksfremlegget til fylkeskommunen.Leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems.

Ringvirkningene fra landbruket er høye. En undersøkelse fra 2016 viste at landbruket da sysselsatte nesten 2.000 personer i leverandørindustrien til næringen.  

InviterteVaraordfører Erik Kristiansen (Ap)

Torsdag 27. juni var fylkespolitikere invitert til Jønsberg videregående skole for å se på skolen som de senere årene har investert ca 100 millioner kroner i oppgradering av undervisningsbygg, verksted, fjøs, internat og drivhus. Næringslivet med leder av Innlandet Bondelag Elisabeth Gjems i spissen beskriv viktigheten av opprettholdelsen av Jønsberg både for jord- og skogbruksnæringen og anleggsmaskin-industrien.

Det ble holdt innlegg fra Graminor, Geno, Norsk Landbruksrådgivning, Landbrukstjenester, Nortura, Felleskjøpet, Volvo Maskin, Traktorbransjens opplæringskontor, Norsk Scania, Akershus Traktor og Romedal og Stange Almenning. I tillegg beskrev både tidligere og nåværende elever kvalitetene ved å gå på Jønsberg.

Det er mulig for alle å sende en høringsuttalelse til Innlandet fylkeskommune. Informasjon om dette finnes på deres hjemmesider.

Si din mening