Den landsomfattende Egenberedskapsuka 2023 gjennomføres fra mandag 30. oktober til søndag 5. november. sikkerhverdag.no finnes fire enkle øvelser alle kan gjennomføre på mobilen, og mange gode tips om hvordan man kan dekke de grunnleggende behovene i en krisesituasjon.

Dette gjør vi i StangeEgenberedskapsuka

Biblioteket vil under hele egenberedskapsuka ha en egenberedskapsutstilling.
I tillegg vil det være mulig å ta med seg informasjonsmateriell fra utstillingen.
Utstillingen vil være tilgjengelig på Stange rådhus i uke 44.

Stange Røde Kors og Vallset/Romedal Røde Kors vil ha stands på ulike steder i kommunen under hele uka.
Her vil det være mulig å få tips og råd knyttet til egenberedskap.

  • Hva innebærer sikker hverdag
  •  Hva bør man ha i hus
  • Viktigheten av å ha en beredskapsvenn
  • Øve på egenberedskap

Du er en del av Norges beredskap 

Ved store hendelser og kriser som rammer mange, kan ikke alle få hjelp med en gang. Da må myndighetene prioritere hjelp til dem som trenger det mest.

Det betyr at mange innbyggere må være forberedt på å klare seg selv noen dager hvis de mister strømmen, telefon-/internettforbindelsen, tilgangen på rent drikkevann – eller det blir vanskelig å komme seg ut for å handle.

– Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap, sier beredskapskoordinator i Stange kommune Tommy Østlund.

Hele Norge øver

Øvelse gjør mester. Det gjelder også for krisehåndtering.

– Ta praten med de rundt deg om hva som kan skje og hvordan dere skal håndtere det. Øvelser gir oss bevissthet, kunnskap og trening. Da står vi bedre rustet til å komme oss gjennom små og store kriser, sier Østlund.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle landets husstander styrker sin egenberedskap. Egenberedskapsuka arrangeres av DSB i samarbeid med kommuner, statsforvaltere og sivilforsvarsdistrikter over hele landet.

Slik kan du øve.