Flommen er i ferd med å trekke seg tilbake og det ligger forurenset slam tilbake.

Her er råd fra kommuneoverlegen Hamarregionen.

FHI gir råd

Det har vært overløp av pumpestasjoner og avrenning fra landbruket. Et stort oppryddingsarbeid står foran oss i kommunene.

Folkehelseinstituttet har oppdatert rådgivning for bruk av verneutstyr. Bruk av gummistøvler og hansker samt tildekking av åpne sår er essensielt.

Råd etter flom fra FHI

Råd ved bading

Vann i naturen, som normalt er trygge for bading, kan ha blitt forurenset under flom eller kraftige regnskyll, og bading kan medføre smitterisiko.

  • Ikke bad under eller like etter regnskyll, varig nedbør eller oversvømmelser. Det kan være greit å vente minst 24 timer med å bade etter slike hendelser.
  • Ta hensyn til lokale forhold. Ikke bad hvis vannet er tydelig forurenset, eller hvis det kan være mistanke om at det er forurenset.
  • Unngå å bade med åpne sår, eller dekk til såret slik at det ikke kommer i kontakt med vannet. Bruk badesko.

Anbefaler å koke vann hvis du har privat vannforsyning fra Mjøsa