Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.

I høst kan du delta på pårørendeskolen i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen i samarbeid med Hamar, Stange, Løten og Ringsaker kommune. Kurset går over 6 kvelder fra 19. september, i Stange rådhus. 

Praktisk informasjon

 • Dato: 19.09, 26.09, 03.10, 17.10, 24.10 og 31.10. 
 • Tid: Kl 18.00-21.00
 • Påmelding: Frist 5. september. Send e-post til Nasjonalforeningen for folkehelsen  eller ring tlf 62 51 79 10              
 • Pris: 300 kr. Faktura blir tilsendt.       

Timeplan/program

Hver kurskveld starter med forelesninger og fortsetter med gruppesamtaler knyttet til dagens tema etter en kaffepause. Gruppesamtalene starter fra uke 2.

 • 18.00 – 19.30    Forelesninger av fagperson/pårørende
 • 19.30 – 20.00    Kaffepause
 • 20.00 – 21.00    Gruppesamtaler knyttet til dagens tema og egen situasjon

Med forbehold om endring i programmet.

Følgende temaer presenteres:

 • Torsdag 19. september: Demens – årsak – forløp – symptomer – behandling. Hva vet vi i dag? v/ sykehjemsoverlege i Ringsaker, Harald Sanaker. Ingen gruppesamtale denne kvelden.
 • Torsdag 26. september: Lover og rettigheter . Vergemål/fremtidsfullmakt 
 • Torsdag 3. oktober: Kommunikasjon og mestring
 • Torsdag 17. oktober: Pårørende erfaring. Sorg og tap
 • Torsdag 24. oktober: Stønadsordninger. Velferdsteknologi
 • Torsdag 31. oktober: Kommunale tiltak. Nasjonalforeningens tilbud. Kursevaluering. Ingen gruppesamtaler denne kvelden.

Målsetting for pårørendeskolen

 • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene.
 • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon.
 • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.
 • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.