Over 70 ansatte innen Helse og mestring samt  Stangehjelpa, helsestasjon, fastleger, privatpraktiserende fysioterapeuter og tillitsapparatet  var invitert til temakvelden i Stange rådhus torsdag kveld, der det å være et "vi" på tvers av enheter og oppgaver sto sentralt.

Planlagt lenge

Kommunalsjef for Helse og mestring Tove Nordli Selnes, sier at det er flere grunner til at disse temakveldene blir arrangert. Det har i lang tid vært planlagt å få til et slikt årlig arrangement, men så kom det en pandemi.
-    Nå ønsker vi å gi de ansatte en oppmerksomhet og en påskjønnelse etter jobben de gjorde under årene med pandemien. Vi ønsker å vise at vi setter pris på de, sier Nordli Selnes.

- Litt «faglig påfyll» i kombinasjon med sosialt samvær, håper jeg kan være et bidrag til å skape økt arbeidsglede framover.

Et viktig tema på temakvelden er «vi» og en overordnet målsetning om å skape enda bedra samhandling på tvers i organisasjonen, noe som også vil komme innbyggerne til gode. 

Rådgiver i Helse og mestering Hedi Marie Tjugum sier at en sitter igjen med en følelse av at en lyktes med dette etter den første temakvelden. Ikke minst hadde foredragsholder Ole Petter Hjelle fokus på dette, der stikkord var tilhørighet, involvering, mestring og mening.

Rådgiver i Helse og mestring Tove Svestad var godt fornøyd med kvelden. 

- Det var stort engasjement, sier hun.

Svestad mener at faglig påfyll, det å ha det gøy sammen og ikke minst møtes på tvers er viktig både for å beholde arbeidskraft og å rekruttere.

Også kommunalsjef Tove Nordli Selnes er fornøyd.

Jeg tenker vi må kunne hevde at det var en suksess. Både «foredraget» til Ole Petter og den sosiale stunden i etterkant.

FornøydeTemakveld helse og mestring, over 70 møtte opp.

Her er hva noe av deltakerne mener:

Ole Dahl, avdelingsleder Hagelundvegen Bofellesskap i Tilrettelagte tjenester.:  -Jeg syns det var en veldig fin kveld, med en dyktig foreleser og et særlig viktig tema som berører oss alle, nemlig vår egen helse. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente i forkant, men dette er helt klart en kveld som alle bør få med seg! Godt initiativ og veldig spennende at Tove Selnes ser for seg å ha noe slikt årlig.

Gunvor Linneberg Maagaard, fysioterapeut i prosjekt «Frisk framtid i Stange kommune»: - Jeg synes temadagen var bra. Den gir støtte og innput i arbeidshverdagen i det vi ønsker å formidle. Jeg skulle ønske at dette var en temadag for hele staben i Stange kommune. Det er like aktuelt for alle fra arealplanlegging, bygg, kultur og resten av oppvekst. Vi må sammen legge til rette for den aktive innbygger.

Den andre temakvelden arrangeres den 11. mai, og allerede er 80 påmeldte! Blir antallet påmeldte større enn det er plass til, er planene klare for nytt lokale.