Her kan du møte andre foresatte med tilsvarende eller lignende opplevelser. Ved å delta i gruppe kan du dele egne og lytte til andres erfaringer. Din erfaring som mor eller far vil kunne være en ressurs for andre foresatte i lignende situasjon Det vil hele veien være med en gruppeleder og en fagperson som kan gi faglig påfyll og støtte.   
Gruppa er et samarbeid mellom kommunene på Hedemarken (Stange, Løten, Hamar og Ringsaker).

Få mer info her