Kommunalsjef for Helse og mestring, Tove Selnes, opplyser at etter andre gangs utlysning er det nå søkere til stillingen etter Lars Mørkved som sluttet 13. juni.  

Pasienter som MÅ har resept på livsviktige medisiner kan ta kontakt med Ottestad legesenter og få hjelp av doktor Solli.

Beklager ulempe

Også legene Cathrine Finckenhagen Dinesen og Liv Marit Solli har sagt opp sine stillinger. De slutter ved utgangen av september, og det arbeides også med å rekruttere inn nye i stillingene.  Det er kommet inn seks kvalifiserte søkere til stillingene. Oda Tømmervold er vikarlege fram til 30. september på listen til Dinesen.

– Det er gode søkere. Rekrutteringsprosessen er i gang, og dialogen med søkerne er så langt positiv. Stange kommune har imidlertid liten påvirkning på hvem som til slutt blir ansatt fordi legene ved Ottestad legesenter er selvstendig næringsdrivende og må komme til enighet med ny lege om overtakelse av praksisen, sier Selnes.

- Målet er å ha tre nye leger på plass 1. oktober. Om mulig, vil vi ha ny lege ”på plass” i Mørkved sin stilling tidligere, sier Selnes.

Gode ordninger

Stange kommune er godt kjent med fastlegenes arbeidssituasjon gjennom møter med legene ved hvert enkelt legesenter og gjennom samarbeid i Samarbeidsutvalget i fastlegeordningen. Kommunen har satt inn tiltak i form av økte tilskuddsordninger og fraværskompensasjon. Vi har også gode betingelser for leger som er i spesialisering i allmennmedisin. I tillegg tildeles et etableringstilskudd ved oppkjøp av opparbeidet praksis. Stange har gode betingelser for å rekruttere og beholde fastleger, men som svært mange andre kommuner i Norge kan også vi ha utfordringer i fastlegeordningen. Dette er en kjent problemstilling på landsbasis.

Stange kommune ønsker ikke å bruke store summer på midlertidige løsninger som vil ramme andre områder, men jobber kontinuerlig med å finne gode, varige løsninger.