Teleløsninga har startet på flere av de kommunale vegene, og vi er derfor nødt til å sette ned aksellasten. 

To veger

Foreløpig er det snakk om Gravskapet og Kongsparten:

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7, innføres det aksellastrestriksjoner på kommunale veger fra og med 8.3.2024.

Veger med 6 tonn: 

  • Grevskapet
  • Kongsparten

Ved søknad om dispensasjon kontaktes Statens vegvesen, region øst, på telefon 22 07 30 00.

Restriksjonene vil bli kunngjort ved skilting, og gjelder inntil de blir tatt ned og opphevet ved ny annonse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til vegforvalter Ola Mossige i Stange kommune ( 474 58 126).